Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować całą społeczność szkoły, że w dniu 18 maja 2017 r. Państwo Anna i Janusz Mus przekazali naszej placówce 8 instrumentów (skrzypce w różnej wielkości). Jestem bardzo wdzięczny za tak wymowny gest, świadczący o sympatii  którą ta rodzina nam okazała. Przekzane sprzęty pozwolą wzbogacić klasy skrzypiec o instrumenty, któe staną się bardziej dostępne dla dzieci. Dziękuję za życzliwość, tworzenie atmosfery współodpowiedzialności za przyszłość naszej szkoły i losy młodych skrzypków.

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły