2 grudnia 2017 roku w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Gdowie odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Fletowy. Wzięło w nim udział 53 uczestników z różnych rejonów Polski. Nie zabrakło tam także uczniów naszej szkoły : Sebastiana Filipowskiego oraz Patrycji Nowak, którzy na wysokim poziomie zaprezentowali przygotowany repertuar.  Jury w składzie : prof Jerzy Mrozik, dr Wiesław Suruło oraz mgr Ewa Dębska postanowiło w Grupie I Sebastianowi przyznać 1 miejsce, Patrycji w III grupie 3 miejsce. Akompaniowała pani Karolina Lindert. Uczniów przygotowała pani Joanna Synowiec. Gratulujemy!