Osoby zainteresowane pracą sprzątaczki w Szkole Muzycznej zapraszamy do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 18:00.