II SZKOLNY KONKURS

Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU

„ZŁOTE UCHO”

5 lutego (poniedziałek) 2018

sala 4 LO

15:15 - 16:15 grupa I

18:15 - 19:15 grupa II

grupa I (młodsza) - uczniowie klas III/6c  IV/6c  I/4c  II/4c

grupa II (starsza) - uczniowie klas V/6c  VI/6c  III/4c  IV/4c


Zgłoszenia do dnia 2 lutego 2018 r. u nauczycieli teorii!