Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

            Dobiegł końca IV Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych „Kolędować Małemu…” Zakończyło się kolejne duże przedsięwzięcie, którego byliśmy organizatorami. W tym muzycznym spotkaniu udział wzięło 39 zespołów (158 uczniów). Logistycznie było ono wyzwaniem dla nas wszystkich, ale dobra współpraca, zaangażowanie całego środowiska szkolnego przyczyniły się do sprawnego przebiegu wydarzeń i pokazały duże możliwości organizacyjne naszej placówki. Pragnę wyrazić wdzięczność nauczycielom, rodzicom, stowarzyszeniu „Klucz do muzyki” za wszelką życzliwość i pomoc. Państwa postawa
w pozytywny sposób wpływa na budowanie jakościowego wizerunku naszej placówki w środowisku szkół artystycznych. Za wszelki trud i zaangażowanie bardzo dziękuję.

            Słowa wdzięczności kieruję także do Członka Zarządu Województwa Małopolskiego - p. Leszka Zegzdy, Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne - p. Witolda Słomki, Wójta Gminy Siepraw p. Tadeusza Pitala oraz Rady Rodziców naszej szkoły za ufundowanie nagród.

           

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły