OGŁOSZENIE Nr 5/2017/2018

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

 

dotyczy: organizacji pracy szkoły w dniach 30 kwietnia – 4 maja 2018 r.

 

W związku ustalonymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 informuję, że:

  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest normalnym dniem pracy szkoły. Zajęcia w tym dniu odbywają się według ustalonego planu,
  • 1 maja 2018 r. (wtorek) dzień ustawowo wolny od zajęć,
  • 2 maja 2018 r. (środa) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez Dyrektora Szkoły na mocy Rozporządzenia Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017 Poz. 2199),
  • 3 maja 2018 r. (czwartek)dzień ustawowo wolny od zajęć,
  • 4 maja 2018 r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalony przez Dyrektora Szkoły na mocy Rozporządzenia Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017 Poz. 2199).

 

 

Dyrektor szkoły