OGŁOSZENIE Nr 6/2017/2018

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

dotyczy: organizacji pracy szkoły w dniach 8, 14, 15 i 17 maja 2018 r.

 

W związku z organizacją matur w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia
w Świątnikach Górnych w dniach 8, 14, 15 i 17 maja 2018 r. ustalam następujący porządek zajęć:

 

 1. 8 maja 2018 r.
 • M. Grochal: zajęcia od 15.00-17.30 sala świetlicy z pianinem w Szkole Podstawowej nr 2,
 • K. Gancarz: zajęcia od 15.00-17.30 sala 10 z pianinem w Szk. Podstawowej nr 2,
 • E. Kiełbowicz: zajęcia od 16.35 – 17.20 łącznie z grupą p. K. Gancarz sala 10
  z pianinem
  w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Kozlovska: zajęcia do 17.30 odwołane.
 • S. Krzywicka: zajęcia od 17.30. Lekcje od 15.00-17.30 do odpracowania,
 • P. Zagórski: zajęcia od 17.30. Lekcje od 15.00-17.30 do odpracowania w sobotę,
 • I. Karwacka: zajęcia do 17.30 w sali 19 w przyziemu Szkoły Podstawowej nr 2,
 • M. Kopacz-Nyklewicz: zajęcia od 14.20-17.30 sala 0-3 w Szk. Podstawowej nr 2,
 • T. Chorzalski: zajęcia od 17.30 w Szkole Muzycznej,
 • A. Lenczyk-Dąbek: zajęcia od 13.30-17.30 sala 0-4 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • B. Ziegelheim: zajęcia od 15.00-17.30 sala 0-2 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • J. Świerkosz: zajęcia od 17.30 sala, wcześniejsze zajęcia do odpracowania w środę od godz. 15.00,
 • E. Heksel zajęcia do przełożenia od godz. 17.30,
 • M. Hartmann zajęcia od 15.00-17.30 sala 0-1 w Szkole Podstawowej nr 2,

Sale 0-1,0-2,0-3, 0-4,0-9 znajdują się na parterze w nowej części, sala 10 znajduje się na pierwszym piętrze w starej części budynku, świetlica znajduję się na pierwszym piętrze w nowej części budynku.

 1. 14 maja 2018 r.
 • M. Grochal: zajęcia od 15.00-17.30 sala świetlicy z pianinem w Szkole Podstawowej nr 2,
 • E. Grabias i p. E. Kiełbowicz łacznie: zajęcia od 15.00-17.30 sala 10 z pianinem w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Gurdak-Pleśniarowicz: zajęcia od 17.30. Lekcje od 15.00-17.30 do odpracowania,
 • W. Siewierska: zajęcia od 17.30. Lekcje od 15.00-17.30 do odpracowania w sobotę,
 • M. Machura-Czarakcziewa: zajęcia od 17.30. Lekcje od 14.55-17.30 do odpracowania w sobotę,
 • T. Chorzalski i p. K. Lindert: zajęcia od 17.30 w Szkole Muzycznej,
 • M. Ibek-Milewska: zajęcia od 15.00-17.30 sala I-1 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Frątczak: zajęcia od 15.00-17.30 sala 0-3 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • A. Ruciński: zajęcia od 15.00-17.30 sala 0-4 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Hartmann zajęcia od 15.00-17.30 sala 0-9 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • B. Ziegelheim: zajęcia od 14.15-17.30 sala 0-1 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Feret: zajęcia od 17.30
 • E. Heksel: zajęcia od 14.45-17.30 sala 0-2 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • J. Synowiec: zajęcia od 17.30
 • P. Popowicz: zajęcia od 15.05-17.30 sala I-3 w Szkole Podstawowej nr 2,
 • M. Wrazidło: zajęcia od 15.00-17.30 sala I-2 w Szkole Podstawowej nr 2,

Sale 0-1,0-2,0-3, 0-4,0-9 znajdują się na parterze w nowej części, sale I-1, I-2, I-3, I-4 znajdują się na pierwszym piętrze w nowej części budynku, sala 10 znajduje się na

pierwszym piętrze w starej części budynku, świetlica znajduję się na pierwszym piętrze w nowej części budynku.

 

 1. 15 maja 2018 r.
 • I. Karwacka: zajęcia od 14.00,
 • T. Chorzalski: zajęcia od 14.00
 • A. Lenczyk-Dąbek: zajęcia od 14.00
 1. 17 maja 2018 r.
 • A. Lenczyk-Dąbek: zajęcia od 14.00

 

Uwaga!

 • W wyżej wymienionych dniach do wykazanych godzin, wstęp do Szkoły Muzycznej będzie zabroniony.