OGŁOSZENIE Nr 7/2017/2018

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 17 maja 2018 r.

 

dotyczy: organizacji pracy szkoły w dniach 21 maja 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

 

W związku z licznymi wydarzeniami artystycznymi związanymi z koncertami, audycjami, wyjazdami uczniów, egzaminami wstępnymi podaję do wiadomości:

 

 1. W dniach 24-27 maja 2018 r. orkiestra smyczkowa i big band uczestniczą
  w wyjeździe do Budapesztu. Odpowiedzialni za wyjazd p. K. Gancarz i p. E. Heksel.
 2. W dniach 4-5 czerwca 2018 r. od godz. 14.00 w Sali 6 Szkoły Muzycznej I stopnia
  w Świątnikach Górnych egzaminy wstępne do szkoły – odpowiedzialna
  J. Dawidowicz. W tych dniach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odwołane.
 3. W dniach 4-5 czerwca 2018 r. w godz. 15.00-19.00 egzaminy końcowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas IV/4c i VI/6c – odpowiedzialny p. E. Kiełbowicz. W tych dniach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla pozostałych uczniów odwołane.
 4. W dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 14.30 w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej – egzaminy promocyjne (końcowe) dla uczniów skrzypiec p. B. Ziegelheim - kl. VI/6c. Odpowiedzialna p. B. Ziegelheim.
 5. W dniu 9 czerwca 2018 r. o godz. 17.30 w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej – Koncert uczniów szczególnie wyróżniających się – odpowiedzialna p. J. Synowiec i p. B. Ziegelheim. Uczniów typują poszczególni nauczyciele. Czas trwania koncertu nie może przekroczyć 1,5 godziny.
 6. W dniu 10 czerwca 2018 r. o godz. 15.00-15.45 podczas Święta Miasta. Występuje big band. O godz. 15.45 wręczenie nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, laureatom Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych. O godz. 16.00 występ kwartetu smyczkowego – laureata nagrody Grand Prix Szkolnego Konkursu Zespołów Kameralnych. Odpowiedzialna p. J. Synowiec, p. E. Heksel i p. B. Ziegelheim. Podczas wręczenia nagród powinny być obecni laureaci konkursu.
 7. Do dnia 15 czerwca 2018 r. czas na wystawienie ocen z poszczególnych przedmiotów, z których ocena ustalana jest w trybie innym niż egzamin promocyjny, oraz wpisanie ocen do Arkuszy Ocen Uczniów.
 8. W dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-13.00 Zebranie Klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
 9. Do 20 czerwca 2018 r. czas na przedłożenie świadectw do podpisu przez poszczególnych nauczycieli. Świadectwa przygotowane w programie Fryderyk.
 10. W dniu 21 czerwca 2018 r. w auli szkoły
 • o godz. 15.00 – wręczenie wyróżnień dla uczniów kl. IV/4c i VI/6c. Przed rozdaniem dwie prezentacje artystyczne. Wyboru dokonują wspólnie Kierownicy sekcji.
 • o godz.17.00 - wręczenie wyróżnień dla uczniów z pozostałych klas. Przed rozdaniem dwie prezentacje artystyczne. Wyboru dokonują wspólnie Kierownicy sekcji.
 1. W dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 zakończenie roku szkolnego
  w poszczególnych salach rozdanie świadectw wszystkim uczniom przez nauczycieli instrumentu głównego.

 

 

Dyrektor szkoły