15:30 - 16:15 II skrzypce

16:15 - 17:45 cała orkiestra (bez perkusji)

17:45 - 18:30 wiolonczele