W dniach 24-28 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Celem wyborów było wyłonienie przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 osób z największą liczbą głosów.

 

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA/KANDYDATKI

1. Julia Dobosz

2. Julia Koprowska

3. Anna Skublicka

4. Daniela Skublicka

5. Victoria Dziechciowska

6. Julia Sołtys

7. Antoni Groński

8. Sandra Wójcik

9. Szymon Sitko

10. Anna Piotrowska

Powyższe osoby proszone są o zgłoszenie się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Ewy Grabias w celu ustalenia terminu spotkań.

Wszystkim, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego – gratulujemy!