Plan Warsztatów Pianistycznych z mgr Marią Wosiek w dniu 27 października 2018 r.

Godziny:
9:00 – 10:00 Maksymilian Cygan
10:00 – 11:00 Aniela Sikora
11:00 – 12:00 Gabriela Sibila
Przerwa
12:15 – 13:15 Maciej Piotrowski