Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

E.Grabias - 9 listopada (piątek), g. 18.15-19.00, sala 3 LO

K.Gancarz - 15 listopada (czwartek), g. 18:30 - 19:15, sala 4 LO

E.Kiełbowicz - 19 listopada (poniedziałek), g.19.15 - 20.00, sala 4 LO

M.Grochal - 27 listopada (wtorek), g. 14.15-15.00, sala 2 LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej.