15:30 - 16:15 dęte

16:15 - 17:45 cała orkiestra

17:45 - 18:30 wiolonczele