14 i 15 listopada

ŚRODA , CZWARTEK

Zapraszamy na

CIASTECZKOWY DZIEŃ

W środę i czwartek

będzie można kupić ciasta, ciasteczka i nie tylko, a zebrane w ten sposób fundusze zasilą konto Rady Rodziców. Dofinansowanie będzie przeznaczone na wyjazdy  konkursowe w Polsce i zagranicą.