INDYWIDUALNE KONSULTACJE

NAUCZYCIELI TEORII

Z RODZICAMI

 

13 GRUDNIA (CZWARTEK) 2018 r.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne konsultacje z nauczycielami teorii. Na konsultacjach będzie można uzyskać informacje o bieżących postępach uczniów w nauce, proponowanej ocenie śródrocznej, frekwencji oraz ewentualnych problemach i potrzebach uczniów.

 

Ewa Grabias - 18:20 - 20:20 sala 3 LO

Monika Grochal - 15:00 - 19:30 sala 2 LO

Emil Kiełbowicz - 15:30 - 18:30 sala 12

Katarzyna Gancarz - 18:30 - 20:30 sala 12

 

W godzinach konsultacji zajęcia teoretyczne są zawieszone.