19.12.2018r. Przesłuchanie śródroczne – FORTEPIAN DODATKOWY

klasa Karoliny Lindert oraz Tomasza Chorzalskiego

18:00

Dziechciowska Victoria

Młynarczyk Małgorzata

Nagy Julia

Otwinowska Pola

Piotrowska Anna

Piotrowski Krzysztof

Skublicka Daniela

Strużyńska Amelia

Tylek Agnieszka

Tylek Natalia

18:30

Górnisiewicz Bartłomiej

Konopka Jakub

Kotarba Melania

Kuźma Maja

Rajca Kinga

Wójcik Sandra