15:30-16:15 II skrzypce

16:15 - 17:00 wiolonczele

17:00 - 17:45 dęte

17:45 - 18:30 I skrzypce