Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

  1. Gancarz - 3 stycznia (czwartek), g. 18:30 - 19:15 AULA
  2. Kiełbowicz - 7 stycznia (poniedziałek), g.19.15 - 20.00, sala 4 LO
  3. Grabias - 8 stycznia (wtorek), g. 19:10 - 19:55, sala 3 LO
  4. Grochal - 29 stycznia (wtorek), g. 14.15 - 15.00, sala 2 LO

 

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.