Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

Grochal - 5 lutego (wtorek), g. 14:15 - 15:00, sala 2 LO

Gancarz - 13 lutego (środa), g. 18:30 - 19:15, sala 4 LO

Grabias - 22 lutego (piątek), g. 18.15 - 19.00, sala 3 LO

Kiełbowicz - 25 lutego (poniedziałek), g.19.15 - 20.00, sala 4 LO - przełożony na 1 marca na godz. 19:15, sala 4 LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.