Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

  1. Gancarz - 6 marca (środa), g. 18:30 - 19:15, sala 4 LO
  2. Grochal - 12 marca (wtorek), g. 14.15 - 15.00, sala 2 LO
  3. Grabias - 22 marca (piątek), g. 18:15 - 19:00, sala 3 LO
  4. Kiełbowicz - 25 marca (poniedziałek), g.19.15 - 20.00, sala 4 LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.