W celu zwiększenia zainteresowania uczęszczaniem na koncerty wśród uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych, sekcja teorii i eksperymentu pedagogicznego wprowadza przedsięwzięcie #koncertownik

Zasady:

1. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych

2. Za udział w koncercie lub audycji uczniowie otrzymują punkty:

1 punkt - koncert lub audycja zorganizowana w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych.

2 punkty - koncert poza szkołą muzyczną

3. Po uzyskaniu 6 punktów uczniowie otrzymują ocenę bardzo dobrą z kształcenia słuchu w klasach I/6c, II/6c, III/6c oraz I/4c, natomiast w klasach IV/6c, V/6c, VI/6c, II/4c, III/4c, IV/4c z audycji muzycznych.

4. Jako koncert traktowana jest również forma taka jak opera, operetka, balet, teatr muzyczny, musical itp. Wyjątkiem jest przedstawienie teatralne, które nie jest traktowane jako koncert.

5. Potwierdzeniem udziału w koncertach może być bilet wstępu, podpis organizatora, pieczątka.

6. Potwierdzeniem udziału w audycjach szkolnych będzie przygotowana do tego celu specjalna pieczątka/podpis nauczyciela organizującego audycje.

7. Obecność na koncercie lub audycji jest liczona tylko w przypadku bycia słuchaczem. Udział w koncercie lub audycji jako wykonawca nie liczy się.

8. W sekretariacie będą do pobrania nieodpłatnie karty uczestnictwa w koncertach i audycjach “koncertownik”, na których będzie można dokumentować swój udział. Kartę uczestnictwa możesz również pobrać klikając w poniższy link: Pobierz kartę uczestnictwa w koncercie

9. Sugeruje się, aby uczniowie przechowywali karty uczestnictwa, wklejając je w oddzielny zeszyt.

10. Dla uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów przewidziane są nagrody.

11. Punkty można zbierać do 31 maja 2019 r.

12. Nagrody będą wręczane podczas zakończenia roku szkolnego