Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

  1. Grochal - 2 kwietnia (wtorek), g. 14:15 - 15:00, sala 2LO
  2. Grabias - 5 kwietnia (piątek), g. 18:15 - 19:00, sala 3 LO
  3. Kiełbowicz - 10 kwietnia (środa), g. 18:30 - 19:15, sala 4 LO
  4. Gancarz - 17 kwietnia (środa), g. 18:30 - 19:15, sala 4 LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.