sala 4 LO

15:30 - 16:00 "Wiosna" I, II skrzypce

16:00 - 16:30 "Wiosna" I, II, III skrzypce, wiolonczele

16:30 - 17:45 całość

17:45 - 18:30 perkusja