PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

            Dobiegł końca „Klakson” - II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy. Zakończyło się kolejne przedsięwzięcie, którego byliśmy organizatorami wraz z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem „Klucz do muzyki”. To muzyczne spotkanie, w którym wzięło udział przeszło 40 uczestników było wyzwaniem dla nas wszystkich. Jednak dobra współpraca, zaangażowanie całego środowiska szkolnego przyczyniły się do sprawnego przebiegu wydarzenia i pokazało duży potencjał organizacyjny naszej placówki. Pragnę wyrazić wdzięczność nauczycielom, rodzicom, stowarzyszeniu „Klucz do muzyki” za wszelką życzliwość i pomoc. Państwa postawa w pozytywny sposób wpływa na budowanie jakościowego wizerunku naszej placówki w środowisku szkół artystycznych. Za wszelki trud i zaangażowanie bardzo dziękuję.

            Słowa wdzięczności kieruję także do Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - p. Łukasza Smółki, Wójta Gminy Siepraw p. Tadeusza Pitala, Wójta Gminy Mogilany p. Piotra Piotrowskiego, Firmy „Magnus” z Zamościa oraz Zarządu Osiedla w Świątnikach Górnych za przyznane środki finansowe na zakup nagród dla uczestników konkursu.

           

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły