Przypominamy, że punkty za udział w koncertach zbieramy do 31 maja 2019 r. Po tym terminie uczniowie powinni niezwłocznie udać się do swoich nauczycieli teorii w celu rozliczenia punktów.