sala 4 LO

15:30 - 16:30 - dęte

16:30 - 17:00 - soliści "Wiosny"

17:00 -- 18:30 - skrzypce i wiolonczele