OGŁOSZENIE Nr 9/2018/2019

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 20 maja 2019r.

 

W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego podaję do wiadomości:

 

 1. 13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00 ognisko na zakończenie roku szkolnego obok budynku szkoły – w tym dniu zajęcia dydaktyczne odbywają się do godziny 18:30 - odpowiedzialna – rada rodziców
 2. 17 czerwca 2019 r. od godz. 9.00-12.00 Zebranie Rady Pedagogicznej
 3. 17 – 18 czerwca 2019 r. od godz. 13.00 – egzaminy wstępne
 4. 19 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego:
 • 00 – aula szkoły koncert wybranych dyplomantów (4 osoby). Ceremonia wręczenia świadectw ukończenia szkoły i nagród dla uczniów wyróżnionych. Wyróżnienie otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej (uwzględniając wszystkie przedmioty, które realizował w ciągu nauki w szkole od I klasy aż do VI):
 1. otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
 2. co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego oraz
 3. co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów,
 • 17.00 – aula szkoły koncert wybranych uczniów wyróżnionych (gra 5-6 uczniów) Ceremonia wręczenia świadectw promocji do klasy wyższej i nagród dla uczniów wyróżnionych. Wyróżnienie w postaci świadectwa z paskiem otrzymuje uczeń klas IV-V/6c i klas I-III/4c jeżeli spełnił następujące warunki:
 1. otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
 2. co najmniej ocenę bardzo dobrą z przedmiotu głównego oraz
 3. co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów,
 • Uczniowie klas I-III/6c nie otrzymują świadectwa z paskiem, podczas koncertu wyróżnionych uczniów odbierają – medal.
 1. 21 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – 11.00, aula szkoły – Zebranie Rady Pedagogicznej

 

 

 

Dyrektor szkoły