Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

Kiełbowicz -  4 czerwca (wtorek), g.17.25 - 18.10, sala 4 LO

Gancarz - 6 czerwca (czwartek), g.18:30 - 19:15, sala 15

Grochal - 7 czerwca (piątek), g. 14.15 - 15.00, sala 2 LO

Grabias - 7 czerwca (piątek), g. 18.15 - 19.00, sala 3 LO

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.