13 czerwca 2019 r. o godz. 19.00  zapraszamy na ognisko obok budynku szkoły –

w tym dniu zajęcia dydaktyczne odbywają się do godziny 18:30 .

 

Przed rozpoczęcia ogniska o godzinie 17:00 zapraszamy na koncert zespołu Claro

Negro w Auli Szkoły Muzycznej .