W związku z egzaminami wstępnymi w dniach 17 i 18 czerwca zajęcia z nauczycielami:

Dawidowicz, Kiełbowicz, Grabias, Pietrzak, Kotarba, Grochal, Karwacka, Ibek-Milewska, Heksel, Puter, Machura- Czarakcziewa, Gurdak-Pleśniarowicz, Jarek zostają odwołane.

Pozostałe zajęcia odbywają się wg planu.