Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

M. Grochal - 9 października (środa), g. 14.15 - 15.00, sala 27

E. Grabias - 18 października (piątek), g. 19.15 - 20.00, sala 28

E. Kiełbowicz -  25 października (piątek), g.19.30 - 20.15, sala 29

K. Gancarz - 29 października (wtorek), g. 19.30 - 20.15, sala 29

 

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.