16:30 - 17:15 - 1 skrzypce

17:15 - 18:45 - całość

18:45 - 19:30 - wiolonczele