Szanowni Państwo!

Z wielka radością cała społeczność Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych, uczniowie, nauczyciele, rodzice i kierownictwo przyjęli wiadomość
o przekazaniu naszej placówce kwoty 7000 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Środki podarował Zarząd Osiedla w Świątnikach Górnych. Bardzo dziękujemy za troskę o rozwój talentów muzycznych dzieci i młodzieży. Życzliwość Zarządu, z którą się spotykamy jest bardzo cenna i dzięki niej możemy zrealizować wiele przedsięwzięć, zakupów i wydarzeń artystycznych.