Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

M.Grochal - 6 listopada (środa), g. 14.15 - 15.00, sala 27

E. Grabias - 25 listopada (poniedziałek), g. 19.15 - 20.00, sala 28

E. Kiełbowicz -  22 listopada (piątek), g.19.30 - 20.15, sala 29

K. Gancarz - 28 listopada (czwartek) godz. 20:10 - 20:55 (sala 28).

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.