16:30 - 17:15 2 skrzypce

17:15 - 18:45 całość (bez perkusji)

18:45 - 19:30 wiolonczele