KONSULTACJE UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI TEORII

GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:
M. Grochal - 5 grudnia (czwartek), g. 14.15 - 15.00, sala 27
E. Kiełbowicz - 13 grudnia (piątek), g.19.30 - 20.15, sala 29
E. Grabias - 16 grudnia (poniedziałek), g. 19:15 - 20:00, sala 28
K. Gancarz - 19 grudnia (czwartek), g.20.10 - 20.55, sala 28

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe
kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą
poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji
minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach
zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.