16:30 - 17:00 1 skrzypce

17:00 - 19:00 całość

19:00 - 19:30 wiolonczele