Szanowni Państwo,
do 20 grudnia 2019 zostaną udostępnione w dzienniku elektronicznym proponowane oceny śródroczne z poszczególnych przedmiotów. Proszę wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się z nimi.

 

Z poważaniem

Robert Kozłowski