1. W dniu 18 grudnia 2019 r. (środa) w związku z Wigilią dla nauczycieli i pracowników szkoły, zajęcia sa zawieszone od godz. 19.00.
  2. W dniu 20 grudnia 2019 r. w związku z V Ogólnopolskim Przeglądem Grup Kolędniczych „Kolędować Małemu…”, który odbywa się w naszej szkole wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są odwołane. Wszystkici dzieci zapraszamy na Koncert Laureatów, który odbędzie się o godz. 19.00 w Sali Konferencyjnej w Sieprawiu ul. Ks. Przytockiego. Uczniowie, którym zostały przydzielone dodatkowe zadania w tym dniu proszeni są o pomoc w organizacji wydarzenia zgodnie z przydziałem zadań, których dokonali poszczególni nauczyciele.
  3. W dniach 2-4 stycznia 2020 r. zajęcia w szkole odbywają się według ustalonego planu zajęć