16:15 - 16:30 strojenie skrzypiec (bardzo proszę o przybycie O 16:15 aby nastroić instrumenty i zacząć warsztaty o 16:30)

16:30 - 17:15 skrzypce

17:15 - 17:45 wiolonczele

17:45 - 18:45 skrzypce i wiolonczele

!!! Repertuar: TANIEC ŁABĘDZI ze SCENY II, SCENA VI