Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

E. Grabias - 17 lutego (poniedziałek), g. 19.15 - 20.00, sala 28

M. Grochal -  18 lutego (wtorek), g. 14.15 - 15.00, sala 27

E. Kiełbowicz -  21 lutego (piątek), g.19.30 - 20.15, sala 29

K. Gancarz - 24 lutego (poniedziałek), g.19.10 - 19.55, sala 29

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.