16:30 - 17:00 2 skrzypce
17:00 - 19:00 całość
19:00 - 19:30 1 skrzypce
!!! Repertuar szczególnie ze SCEN: I, IV, VIII a także II i VI