Harmonogram dyżurów nauczycieli teorii:

M. Grochal -  3 marca (wtorek), g. 14.15 - 15.00, sala 27

E. Kiełbowicz -  6 marca (piątek), g.19.30 - 20.15, sala 29

E. Grabias - 9 marca (poniedziałek), g. 19:15 - 20:00, sala 28

K. Gancarz - 19 marca (czwartek), g. 20:10 - 20:55, sala 28

 

Na konsultacje zapraszamy uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości lub zaliczyć zaległe kartkówki/sprawdziany. Uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach muszą poinformować swojego nauczyciela o zamiarze przyjścia na wybrany termin konsultacji minimum dwa dni wcześniej. Zalecane jest, aby osoby zaliczające na sprawdzianach zadania słuchowe przyniosły ze sobą słuchawki.