Podejmując działania prewencyjne informujemy, że od dnia

10 marca 2020 r. do odwołania

na teren szkoły mogą wchodzić

tylko uczniowie.

Uprasza się rodziców o oczekiwanie na dzieci poza budynkiem szkoły.