OGŁOSZENIE Nr 9/2019/2020

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 11 marca 2020 r.

 

dotyczy:

  • Zawieszenia zajęć i zamknięcia szkoły na czas 12 marca 2020 r. – 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia

 

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

Na mocy  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) oraz na podstawie informacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuję, że:

  1. Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone na czas od 12 marca 2020 r. – 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia. W naszej szkole nie ma możliwości zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczych dlatego od 12 marca 2020 r. nie będzie zajęć świetlicowych.
  2. W związku z powyższym rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego do 14 dni. Szczegóły w tej sprawie znajdują się na stronie ZUS -u. Pracodawcy dla takich przypadków mają obowiązek wydawania stosownych zaświadczeń dla zainteresowanych.
  3. O wszelkich wypadkach zdiagnozowanego koronawirusa należy najpierw informować Sanepid, a następnie Gminę Świątniki Górne.
  4. Ważne, by pozostając w domu nauczyciele, uczniowie i rodzice nie przemieszczali się i nie traktowali dni zamknięcia szkoły do załatwiania spraw urzędowych, które nie są pilne.
  5. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i są do dyspozycji dyrektora szkoły. Ze względów bezpieczeństwa nie przyjeżdżają do szkoły.
  6. Przez okres zamknięcia szkoły wskazany w pkt 1., sekretariat szkoły czynny będzie w godz. 9.00 – 17.00.
  7. Należy na bieżąco śledzić pojawiające się nowe informacje i komunikaty na stronie internetowej szkoły: sm-swiatniki.pl, portalu Facebook oraz odczytywać wiadomości przekazywane drogą e-mail.
  8. Sprawy związane z rekrutacją na nowy rok szkolny odbywają się według podanych wcześniej informacji. Ze zmianą godzin pracy sekretariatu szkoły, który będzie czynny od godz. 9.00-17.00.

Dyrektor szkoły

Robert Kozłowski

Zapoznali się: