OD DNIA 23 MARCA 2020 SZKOŁA CZYNNA W GODZINACH 8:00-14:00.

Przy drzwiach głównych znajduje się skrzynka na korespondencje (przesyłki, dokumenty rekrutacyjne)