OGŁOSZENIE Nr 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 3 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że:

 1. Zajęcia w tradycyjnej formule są zawieszone do dnia 26 czerwca 2020 r. Do tego czasu zajęcia odbywają się w sposób zdalny.
 2. Nie będzie w tym roku szkolnym egzaminów promocyjnych i końcowych. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danego przedmiotu, a w dzienniku, na świadectwie i w arkuszu ocen nie wpisuje się punktów.
 3. Oceny klasyfikacyjne zostaną wystawione do dnia 16 czerwca 2020 r. do godz. 20.00.
 4. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się dnia 18 czerwca 2020 r. o godz. 9.00..
 5. Rozdawanie świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r. w dniu zakończenia zajęć:
 • świadectwa wydawane przez sekretariat bez udziału nauczycieli,
 • absolwenci szkoły odbierają świadectwa osobiście w sekretariacie szkoły od godz. 14.00-15.00,
 • od 15.00-18.00 możliwość osobistego odbioru świadectwa z zachowaniem procedur sanitarnych (maseczki) i dystansu społecznego,
 • możliwość odbioru świadectwa po 26 czerwca 2020 r.
 • codziennie do 10 lipca 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 lub;
 • codziennie od 10 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00-14.00 lub;
 • we wrześniu zgodnie z planem pracy szkoły.
 1. W razie pytań i wątpliwości należy dzwonić do sekretariatu szkoły w godzinach 8.00-14.00 albo na numer 603272927 – dyrektor szkoły.

 

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły