W celu wyłonienia zwycięzcy tegorocznego przedsięwzięcia „koncertownik” (zbieranie punktów z udział w koncertach), prosimy o przesłanie zdjęć swoich „koncertowników” do nauczycieli teorii, w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 21 czerwca. Przypominamy również, że uwzględniane będą wyłącznie koncerty w okresie od 1 października 2019 do 31 maja 2020 r. Dla ucznia, który zdobył najwięcej punktów przewidziana jest nagroda.