OGŁOSZENIE Nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 2 września 2020 r.

 

dotyczy: przestrzegania i uwag do Procedury ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

 

  1. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników, uwzględniając specyfikę szkoły muzycznej w dniu 31 sierpnia 2020 r. do wszystkich rodziców została przesłana „Procedura ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych”. Jest ona także dostępna stronie internetowej szkoły oraz w każdej sali dydaktycznej. Zobowiązuję wszystkich Państwa uczniów i rodziców do zapoznania się z nimi i ścisłego ich przestrzegania.
  2. Bardzo gorąco proszę i uczulam na obowiązek dezynfekowania dłoni przed wejściem do budynku szkoły oraz stosowania maseczek ochronnych.
  3. Zawarty w 5 pkt wstępu tej procedury zapis o możliwości wejścia do szkoły osób postronnych i oczekiwania na dziecko w strefie dla rodzica należy traktować jako wyjątkową konieczność. Jeśli rodzic lub opiekun ma możliwość oczekiwania na dziecko w samochodzie lub na zewnątrz to proszę o korzystanie z tej możliwości.
  4. W przypadku dzieci z klas pierwszych, szczególnie najmłodszych, rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach instrumentu głównego, ale z zachowaniem procedur sanitarnych (dezynfekcja przed wejściem do sali, dystans społeczny oraz używanie maseczki ochronnej).
  5. W przypadku obserwacji, że procedury nie są przestrzegane, zmuszony będę do ograniczenia wstępu na teren szkoły i zaostrzenia wymogów.
  6. Liczę na Państwa współpracę, odpowiedzialność i troskę o nas wszystkich.

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Robert Kozłowski