Świątniki Górne od zawsze słynęły z przepięknego krajobrazu, rzemiosła metalowego, dobrze funkcjonujących szkół, wysokich wyników nauczania, zdolnych i pracowitych dzieci oraz umiłowania wspólnego  śpiewu chóralnego, a także muzykowania na instrumentach dętych. Od wielu lat prowadzone były działania umożliwiające młodemu pokoleniu rozwijanie talentów artystycznych, a szczególnie muzycznych.
Robert KozłowskiInicjatorem powołania w Świątnikach placówki muzycznej już w 2001 roku był Robert Kozłowski – dyrygent miejscowej orkiestry dętej, która wówczas bardzo dynamicznie się rozwijała. Niestety Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił świątnickim samorządowcom zgody na założenie w Świątnikach szkoły muzycznej.
Przez kolejne lata wiele młodych ludzi z terenu gminy korzystało z dobrodziejstwa jakim jest bliskość Krakowa i dostęp do szkolnictwa  artystycznego. Niestety, rodzice wielokrotnie rezygnowali z możliwości kształcenia muzycznego dzieci w związku z koniecznością zapewnienia dojazdów i dodatkowymi kosztami. Biorąc pod uwagę te trudności, władze samorządowe rozpoczęły proces ubiegania się o utworzenie szkoły muzycznej. Odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych, wizyt w innych placówkach tego typu na terenie Małopolski. Sformułowano wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej. Na mocy porozumienia Samorządu i Ministerstwa Kultury oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 31 lipca 2012 r. podjęto akt założycielski Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.
Po uzyskaniu akceptacji właściwego ministra, rozpoczął się proces informacyjny i rekrutacyjny. Dzięki uprzejmości księży proboszczów z okolicznych parafii informację przekazano mieszkańcom, wiadomość o naborze zamieszczono też na stronach internetowych.  Przeprowadzono akcje plakatowania i roznoszenia ulotek do różnych instytucji, sklepów i firm. Prowadzenie tych czynności powierzono Robertowi Kozłowskiemu, który wówczas pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych. Budynek szkoły Tak prowadzone działania przyczyniły się do przyjęcia 160 zgłoszeń dzieci z różnych miejscowości gmin Świątniki, Mogilany, Siepraw i Wieliczka. W dniach 17 i 18 września 2012 r. odbyły się pierwsze egzaminy kwalifikacyjne, w wyniku których przyjęto 80 uczniów, którzy rozpoczęli naukę pod opieką fachowych muzyków na następujących instrumentach: skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, trąbka, puzon, tuba, flet, saksofon, klarnet i perkusja.
25 września 2012 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Wybrano Roberta Kozłowskiego, który od wielu lat związany jest z miastem i gminą. W latach 2004-2012 był dyrektorem Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Świątnikach Górnych. Od 1999 r. pracuje jako dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Świątniki Górne. Był nauczycielem gry na trąbce w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.
W roku szkolnym 2012/2013 pracę w placówce rozpoczęło 13 pedagogów z wymaganymi prawem kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego typu. Aby dobrze przygotować rok szkolny dla nowej instytucji gmina zaangażowała środki własne, na przystosowanie pomieszczeń do zajęć indywidualnych, grupowych w budynku Liceum Profilowanego. W odrestaurowanych salach zamontowano wykładziny dywanowe, podstawowe sprzęty. Dawne pomieszczenia, korytarze nabrały nowego blasku i zaczęły tętnić muzyką. Trafny wybór miejsca potwierdza duża ilość sal lekcyjnych, aula muzyczna do szkolnych koncertów i audycji, łatwość dojazdu, parking, miłe i przyjazne otoczenie. Organem prowadzącym jest Gmina Świątniki, a funkcję nadzoru pedagogicznego sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez ręce Centrum Edukacji Artystycznej.
hala sportowa26października 2012 r. w hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Świątnikach Górnych odbył się koncert inauguracyjny. Wśród licznie zebranych mieszkańców, rodziców, uczniów i miłośników muzyki, obecni byli: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, przedstawiciele powiatu krakowskiego, władz samorządowych Świątnik i duchowieństwo dekanatu mogilańskiego. Z różnorodnym repertuarem wystąpili nauczyciele i uczniowie. Dokonano poświęcenia krzyży do sal lekcyjnych, które ufundował i poświęcił ks. Proboszcz Grzegorz Mrowiec.
13 marca 2013 r szkoła gościła Macieja Pietraszkę - światowej sławy puzonistę (New York Opera), który poprowadził warsztaty i zagrał koncert dla uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
14 kwietnia 2013 r. odbył się „Koncert dobroczynny na rzecz szkoły”, którego inicjatorami i wykonawcami byli rodzice-muzycy oraz nauczyciele i uczniowie. Uroczystość poprzedziło nagranie przez telewizję reportażu o placówce, który został wyemitowany na antenie TVP Kraków.
W okresie od czerwca do września 2013 r. szkoła wzbogaciła się o instrumenty: marimbę, ksylofon, jazzowy zestaw perkusyjny, werbel ćwiczebny, trąbkę, saksofon, 3 skrzypiec, 2 wiolonczele, puzon, 4 pianina , które zakupiono ze środków budżetowych szkoły, Rady Rodziców i sponsorów.
W okresie 3 września 2013 r.- 10 października 2013 r. Wdrażany był przy współpracy Województwa Małopolskiego i MGOK w Świątnikach Górnych projekt pt.: „Sol, mi, la dla Małopolski dziecięca muzyka gra”. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konkurs plastyczny „Małopolska w oczach dziecka” i koncert uczniów i nauczycieli.
Pasowanie7 października 2013 r. 54 uczniów klasy pierwszej złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na uczniów szkoły.
11 października 2013 r. Pan Leszek Skrobacki – muzyk, emerytowany koncertmistrz Opery Krakowskiej, przekazał placówce płytotekę z muzyką klasyczną oraz 52 pozycje książkowe, które zapoczątkowały powstanie biblioteki szkolnej. Serdecznie dziękujemy za tak cenny dar, wspierający rozwój dzieci w naszej szkole.
W listopadzie 2013 r. szkoła otrzymała dodatkową subwencję na wyposażenie sal dydaktycznych i niezbędne prace poprawiające jakość edukacji. Z dotacji tej zakupiono pierwszy fortepian YAMAHA GC – 2, oraz fortepian FORSTER po generalnym remoncie.
W grudniu 2013 r. przeprowadzono dostosowanie sali kameralnej na potrzeby auli szkolnej. Wybudowano scenę, położono parkiet. Od tego momentu szkoła zaczęła dysponować pomieszczeniem do prowadzenia konkursów, koncertów i audycji szkolnych. Kolejnym działaniem poprawiającym warunki pracy i nauki była wymiana w dniu 14 grudnia 2013 r. 7 drzwi dźwiękoszczelnych w salach: aula, sala perkusyjna, saksofonowa, trąbkowa, puzonowa, klasa tuby i akordeonu. 
 
W dniu 29 stycznia 2014 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych odbyły się przesłuchania w ramach I Międzyszkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek pt.: „Kolędować Małemu”. W przeglądzie wzięło udział 57 zespołów instrumentalnych ze szkół muzycznych I stopnia z Wieliczki, Oświęcimia, Krakowa, Czasławia, Domosławic, Gdowa, Skawiny, Kalwarii Zebrzydowskiej i Świątnik Górnych. Współorganizatorami spotkania młodych muzyków byli: Stowarzyszenie „Zielone światło dla Wrząsowic”, Stowarzyszenie „Klucz do muzyki” w Świątnikach Górnych oraz Rada Rodziców SM w Świątnikach Górnych. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie, które ufundowało nagrody za: złote, srebrne i brązowe dyplomy, a dla wyróżnionych upominki przekazało Radio RMF Classic.
Podsumowaniem projektu by Koncert Galowy w Kościele Parafialnym w Świątnikach Górnych, który odbył się 31 stycznia 2014 r. W tym muzycznym spotkaniu zagrały zespoły nagrodzone złotymi, srebrnymi i brązowymi dyplomami. Po zakończonym koncercie, w imieniu Jury werdykt przedstawił ks. dr Wojciech Kałamarz, a nagrody (tablety, odtwarzacze MP3, klawiatury i myszki komputerowe) wręczył dyrektor szkoły – Robert Kozłowski. Popis zakończył występ chóru szkolnego ze Świątnik Górnych, któremu towarzyszył zespół muzyczny złożony z nauczycieli instrumentalistów naszej placówki.

W okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono szereg prac mających na celu poprawę warunków nauki. Dokonano wytłumień sal w przyziemiu, zamontowano drzwi dźwiękoszczelne, wymieniono drzwi wejściowe do budynku, dokończono remont sali perkusyjnej, zaadaptowano szatnię liceum na bibliotekę, odmalowane zostały korytarz w przyziemiu i sale lekcyjne. Zakupiono kotły do klasy perkusji, krzesła do auli, nowe statywy na nuty, szafy do sal, sprzęt multimedialny.

10 marca 2014 r. w auli szkoły odbył się  Recital Akordeonowo-Gitarowy. Z ciekawym repertuarem wystąpili: Mateusz Puter – gitara oraz trio akordeonowe w składzie: Wiesław Ochwat, Jacek Kopiec i Maciej Zimka. Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecni byli dyrektorzy szkół, rodzice, uczniowie i mieszkańcy naszego miasta. Swoją obecnością recital zaszczyciła Posłanka na Sejm Elżbieta Achinger.

W marcu 2014 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało szkole dotację celową na zakup instrumentów w kwocie 50 000 zł.
14 marca 2014 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Światnikach Górnych przekazał placówce fortepian Grotarian Steinweg. Instrument ten przez wiele lat służył społeczeństwu Świątnik Górnych i stanowił wyposażenie Strażnicy. Instrument poddany zostanie gruntownej renowacji, by nadać mu pierwotny blask.

17 marca 2014 r. w szkole odbyły się warsztaty klarnetowe prowadzone przez ad. Piotra Lato z Akademii Muzycznej w Krakowie.

7 maja 2014 r. w Gdowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych. W przesłuchaniach wzięły udział 44 zespoły, ze szkół muzycznych w Gdowie, Wieliczce, Czasławiu, Dobczycach, Świątnikach Górnych, Krzeszowicach oraz Krakowa z ul. Józefińskiej i ul Tynieckiej. Uczniowie naszej placówki zaprezentowali się godnie, zajmując wysokie miejsca. 

9 maja 2014 roku w naszej szkole odbyły się Warsztaty Fletowe, które poprowadził mgr Wiesław Suruło - solista Opery Krakowskiej oraz asystent klasy fletu na Akademii Muzycznej w Krakowie. Podczas warsztatów uczennice klasy fletu poszerzały swoje wiadomości dotyczące m.in. prawidłowego oddechu oraz zdobywały nowe umiejętności w grze na instrumencie.

11 maja 2014 r. w sali "Strażnicy Kultury" w Świątnikach Górnych odbył się II Koncert Dobroczynny na rzecz placówki. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała laureatów Szkolnego Konkursu Miniatur "Miniotaur", a w drugiej części  Michała Jurkiewicza i Zespołu  "Śrubki". Prezentacje muzyczne przyciągnęły sympatyków, dobroczyńców i przyjaciół szkoły, którzy bardzo żywiołowo reagowali na usłyszaną muzykę. Na zakończenie koncertu zwycięzcom i wyróżnionym "Miniotaura" wręczono nagrody, które ufundowali: Rada Rodziców, ofiarodawcy i Dyrektor Szkoły.

13 października 2014 r. w naszej szkole obył się tradycyjny Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej.  Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne. Uczniowie naszej placówki wystąpili z koncertem, w którym zaprezentowali się soliści, zespoły i big-band, który działa od września 2014 r. Na spotkanie przybyli nauczyciele placówek oświatowych z terenu Gminy Świątniki Górne. W miłej i przyjaznej atmosferze zebrani wymieniali poglądy, wysłuchali z dużym zaciekawieniem przygotowanej audycji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, a więc uczniom - muzykom, nauczycielom i rodzicom. Mamy nadzieję, że koncerty oferowane przez Szkołę Muzyczną przyciągną miłośników i melomanów.

20 listopada 2014 r. Szkoła zakończyła projekt „Małopolska w muzycznej twórczości i zbieractwie Oskara Kolberga – Konkurs Ludowych Miniatur Instrumentalnych”. Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu Województwa Małopolskiego, które ufundowało nagrody oraz Stowarzyszenia „Klucz do Muzyki w Świątnikach Górnych". 18 listopada 2014 r. odbył się I etap realizacji zadania, którym był Szkolny Konkurs Miniatur Ludowych. Po przesłuchaniu 46 uczniów, Komisja powołana przez dyrektora szkoły wyróżniła i nagrodziła najlepiej wykonane miniatury.
Podsumowaniem projektu był koncert laureatów. Wśród licznie zgromadzonej publiczności zaleźli się: p. Elżbieta Achinger – posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Senator RP p. Stanisław Hodorowicz, a także Dyrektor MGOK  i Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Świątniki Górne. Koncert zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i muzycznego. Dzieci otrzymały dykatofony mające posłużyć do celów edukacyjnych, a także gry, przybory plastyczne i słodycze.
W ramach roku Kolbergowskiego  przeprowadzony został konkurs plastyczny pt.: „Od Krakowa goście jadą…”. Dzieci złożyły 45 przepięknie wykonanych prac, które oceniło jury powołane przez dyrektora szkoły, przyznając nagrody, wyróżnienia, a podczas koncertu galowego publiczność w głosowaniu tajnym wyłoniła najciekawszą prezentację stroju z obszaru Małopolski.

2 lutego 2015 roku dobiegł końca II Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Zakończyło się kolejne duże przedsięwzięcie, którego byliśmy organizatorami. W tym muzycznym spotkaniu udział wzięło 55 zespołów (185 uczniów) ze szkół muzycznych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wieliczce, Skawinie, Brzesku, Dobrej, Domosławicach, Krakowie, Czasławiu, Sobolowie, Dobczycach i Świątnikach Górnych. Partnerami przedsięwzięcia byli: Małopolski Urząd Wojewódzki i Stowarzyszenie "Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych".

statuetka EUTERPE 201531 marca 2015 r. odbyła się gala „Nagrody – EUTERPE 2015” - Koncert dedykowany osobom i instytucjom  wspierającym Stowarzyszenie „Klucz do muzyki” w oraz Szkołę Muzyczną w Świątnikach Górnych”. Uroczystość miała charakter koncertu promującego instytucje i osoby indywidualne, które twórczo wspierają i propagują talenty muzyczne dzieci i młodzieży. Wśród wyróżnionych znaleźli się min. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne - Witold Słomka, Posłanka na Sejm RP - Elżbieta Achinger, Senator RP-  Stanisław Hodorowicz, Powiat Krakowski - Starosta Józef Krzyworzeka, Wanda Kułaj - Radna Powiatu Krakowskiego. Dziękujemy naszym dobroczyńcom, jesteśmy przekonani że udzielone wsparcie jest inwestycją w młode pokolenie Polaków, które będzie wrażliwe na piękno sztuki.

Rok szkolny 2015/2016 Szkoła rozpoczęła z 230 osobowym stanem uczniów i 33 osobową Kadrą Pedagogiczną. Powołano 3 kierowników sekcji. Utworzono stanowisko: kierownika sekcji instrumentów dętych, akordeonu i perkusji, a opiekę nad sekcją powierzono p. Ernestowi Heksel; kierownika sekcji fortepianu, organów i śpiewu, której opiekunem została p. Sabina Krzywicka; kierownika sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i teorii, a role opiekuna powierzono p. Justynie Dawidowicz. Oddano do użytku Szkoły Muzycznej 4 nowe sale dydaktyczne z zapleczem sanitarnym, mieszczące się w budynku głównym Gimnazjum w Światnikach Górnych. W salach tych prowadzone są zajęcia śpiewu, gitary, organów, akordeonu i ruchu scenicznego.
Nowością jest utworzona klasa śpiewu rozrywkowego, którą prowadzi p. Karolina Leszko uczestnicząca w programie TV Polskiej "The Voice of Poland". Zajęcia śpiewu rozrywkowego realizowane są w oparciu o eksperyment pedagogiczny pt.: "Poszerzenie oferty edukacyjne Szkoły Muzycznej I stopnia w Światnikach Górnych o klasę śpiewu o profilu rozrywkowym". Realizacje tego przedsięwzięcia zatwierdził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szczególnym wyróżnieniem naszej szkoły jest udział pianisty - nauczyciela p. Pawła Motyczyńskiego w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W dniu 5 października 2015 r. w szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez prof. Zdzisława Stolarczyka, skierowane do uczniów klas instrumentów dętych blaszanych. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem - o możliwość udziału poprosili nauczyciele, uczniowie i studenci innych placówek muzycznych.

plakat Hubscher 1W dniach 11-12 października 2015 r. nasza placówka gościła światowej sławy prof. Jürgena Hübschera z Bazylei w Szwajcarii wraz z zespołem "La Volta". Koncert zgromadził bardzo licznych melomanów z całej Polski. W warsztatach dla nauczycieli akredytację zgłosiło 15 pedagogów. W godzinach popołudniowych członkowie zespołu "La Volta" prowadzili zajęcia z uczniami placówek muzycznych, którzy zapisali się do udziału w projekcie. Zadanie zrealizowano we współpracy ze stowarzyszeniem "Klucz do muzyki w Światnikach Górnych" i Powiatem Krakowskim.
 
13 grudnia 2015 roku uczniowie naszej Szkoły z klasy organów (p. I. Karwackiej) oraz fortepianu (p. M. Gurdak-Pleśniarowicz, M. Machury-Czarakcziewy i S.Krzywickiej) wzięli udział w koncercie "Mikrokosmos". Koncert odbył się w jednej z najpiękniejszych sal koncertowych Krakowa- Auli "Florianka" i był częścią sesji naukowej pt. “Bela Bartok - kompozytor, pianista,człowiek” . Sesję zorganizowana została przez prof. A. Pikula- szefa Katedry Fortepianu AM w Krakowie z okazji 70-tej rocznicy śmierci węgierskiego muzyka . Ostatecznie wystąpiło na nim sześcioro uczniów z naszej szkoły G.Bujas, M. Petrosyan, B.Wosik, Ł.Wielgus, M.Baczkowska, H.Nagy, po czym nauczyciele przygotowujący w/wym uczniów wzięli udział w panelu dyskusyjnym. Nasi uczniowie byli świetnie przygotowani, gdyż oprócz licznych koncertów, w szkole i poza nią gdzie mieli okazję przygotować się do tego wydarzenia, w naszej Szkole odbyły się warsztaty pianistyczne z dr Mileną Kędrą dotyczące wykonawstwa muzyki B.Bartoka. Udział w tym koncercie (oraz wszystkich imprezach przygotowujących) miał ogromne walory edukacyjne dla wszystkich biorących w nim udział i był bardzo dobrą promocją naszej Szkoły w środowisku muzycznym.
 
Na przełomie lutego i marca 2016 roku zostały zakupione cyfrowe organy marki Viscount, Sonus 60 Dlx. Instrument ten jest wyposażony w 3 manuały i 32 tonową klawiaturę nożną. Poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych m.in. klawiatury typu Tracker Touch (imitującej właściwości charakterystyczne dla traktury mechanicznej) oraz nagłośnienia wyposażonego w wysokotonowe głośniki (naśladujące akustykę wnętrza kościoła), uczniowie naszej szkoły mają możliwość grania w warunkach bardzo zbliżonych do tych, z którymi zazwyczaj styka się organista.
 
W marcu 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało szkole dotację celową na zakup instrumentów w kwocie 50 000 zł. Zostały zakupione: 3 euphonium, 1 tuba F, 2 pianina, 2 waltornie, 2 flety Omega, 2 saksofony altowe, 1 saksofon barytonowy oraz 2 puzony.
 
Wyjazd uczniów Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych na VIII Konkurs Muzyczny „Giovanni Musicisti” w Treviso we Włoszech okazał się ogromnym sukcesem. Konkurs ten przyciągnął w dniach 1- 10 kwietnia 2016 roku wielu młodych adeptów muzyki. W kategorii solo wzięły udział aż 152 osoby z całego świata (m. in. z Włoch, Austrii, Niemiec, Japonii, Litwy, Korei Południowej, Belgii), w tym siedmioro reprezentantów ze Świątnik Górnych. Mimo wysokiego poziomu konkursu i dużej rywalizacji na przesłuchaniach panowała miła atmosfera. Zadbało o to jury (m. in. Benz Roberto, Caroli Mario, Eporova Violetta, Labanauskas Mindaugas, Mahe Albane, Mugnolo Giovanni), które bardzo rzetelnie oceniało wszystkich instrumentalistów. Wszyscy uczniowie szkoły muzycznej wrócili do kraju z medalami. Popisali się niezwykła muzykalnością i talentem. Włoski klimat, piękno zabytków oraz smak włoskich lodów zrobił swoje. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wspominają pobyt w Treviso bardzo ciepło, a uśmiech pozostanie na ich twarzach bardzo długo.
 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. gościliśmy znakomitego gitarzystę profesora Martin-Luther Universitaet Halle-Wittenberg /Niemcy/ – Andrzeja Mokrego, który poprowadził warsztaty gitarowe z uczniami naszej szkoły oraz zaprezentował solowy program podczas wieczornego koncertu, który zgromadził liczną publiczność.

Już po raz drugi nasza szkoła zorganizowała Międzyszkolne Konfrontacje Gitarowe, które odbyły się 6 maja 2016 r. Tegoroczne spotkanie cieszyło się szerokim zainteresowaniem. W konfrontacjach wzięło udział 20 wykonawców z różnych szkół muzycznych z Krakowa, Oświęcimia, Wieliczki, Wadowic oraz Świątnik Górnych. Gościnnie wystąpił Michał Stefański z POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie kształcący się u prof. Bogusławy Papiewskiej-Oberbek. Po prezentacjach muzycznych gitarzyści mogli szlifować swój warsztat muzyczny pod okiem mgr Artura Piwowarczyka z PSM I st. im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu, biorąc udział w warsztatach improwizacji instrumentalnych.
 
Rok szkolny 2015/2016 był czasem wzmożonej aktywności uczniów i nauczycieli, którzy w konkursach o różnym zasięgu zajmowali czołowe lokaty. W konkursach: szkolnych - 67 nagród, międzyszkolnych - 12, regionalnych - 10, ogólnopolskich - 23, międzynarodowych -13. Łącznie uczniowie odnieśli 125 sukcesów indywidualnych i zespołowych.
 
W dniu 24 maja 2016 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Światnikach Górnych wraz ze Stowarzyszeniem "Klucz do muzyki" i Radą Rodziców szkoły, zorganizowała I Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy "KLAKSON". W pierwszej edycji wystąpiło 31 podmiotów wykonawczych. Prezentacje muzyczne oceniało znakomite Jury: Sebastian Perłowski - Opera Krakowska, Jerzy Główczewski - Akademia Muzyczna w Katowicach, Jan Jakub Bokun - Akademia Muzyczna we Wrocławiu. Koncert Laureatów poprzedził recital Jana Jakuba Bokuna - klarnet i Michała Moca - akordeon. Podsumowanie konkursu znalazło duże zainteresowanie rodziców, mieszkańców. Jury podkreśliło sprawną organizację przesłuchań i miłą atmosferę.
Na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska w dniu 8 stycznia 2017 r. w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie 6 uczniów naszej szkoły wystąpiło w koncercie dedykowanym osobom i firmom, które przekazały 1% odpisu od podatku na wyżej wymienione stowarzyszenie. Koncert zgromadził liczną publiczność, która wysłuchała popisów muzycznych w wykonaniu uczniów z: Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myślenicach, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie z ul. Basztowej oraz Szkoły Muzycznej ze Świątnik Górnych. Nasza placówkę reprezentowali: Katarzyna Dobosz i Kamila Tylek z klasy skrzypiec p. B. Ziegelheim-Gajdzik, Krzysztof Sarga z klasy trąbki p. E. Heksela, Weronika Kozłowska z klasy śpiewy p. M. Zuber, Patrycja Nowak z klasy fletu p. J. Synowiec i Jakub Maciaszek z klasy tuby p. W. Frankowicza. Akompaniowali: p. E. Bernacka, p. P. Motyczyński i p. K. Galas. Podczas koncertu wręczono statuetki dla firm i osób prywatnych za przekazany 1%. Wśród wyróżnionych znalazła się Firma „Jania” z Rzeszotar. W imieniu właściciela firmy statuetkę odebrał p. Grzegorz Jania.
W okresie 1.02.2017 r. - 18.02.2018 r. realizowany był projekt pt.: „Koncert i warsztaty metodyczne dla klarnecistów i gitarzystów”. Zaproszono do szkoły duet uznanych pedagogów: Jana Jakuba Bokuna – klarnet i Jakuba Kościuszko – gitara. Poprowadzili oni warsztaty dla uczniów z Świątnik Górnych, Wieliczki, Gdowa, Skawiny i Dobczyc). Warsztaty i spotkania z mistrzami zwieńczył koncert w, którym duet dokonał wspaniałych interpretacji muzyki klasycznej i rozrywkowej w opracowaniu na  klarnet i gitarę. Projekt zrealizowano przy współudziale Powiatu Krakowskiego, Stowarzyszenia „Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych”, Gminy Świątniki Górne, Rady Rodziców Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych.
10 października 2017 r. w budynku Miasta i Gminy Świątniki Górne odbyło się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy dla utalentowanej młodzieży w ramach Programu „Świątnicka Kuźnia Talentów”. Wśród pięciu wyróżnionych znaleźli się trzej uczniowie naszej szkoły: Grzegorz Bujas z klasy organów p. I. Karwackiej, K. Sobula z klasy akordeonu p. W. Ochwata oraz K. Sarga z klasy trąbki p. E. Heksela. Naszą szkołę reprezentowała najliczniejsza grupa uczniów, której przyznano stypendia.
Od października 2017 r. szkoła jest współorganizatorem cyklu koncertów pt.: "Świątnicki Salon Muzyczny". Projekt ten jest realizowany przy współudziale  Centrum Kultury i Działu Promocji Urzędu Miasta i Gminy. Pomysłodawcami koncertów byli Dorota i Paweł Motyczyńscy – pianiści i nauczyciele szkoły. Wydarzenia odbywają się regularnie co 2 miesiące w budynku „Strażnica Kultury”.
W styczniu 2018 r. odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych „Kolędować Małemu…”. Zgłosiło do niego się 41 zespołów instrumentalnych ze szkół muzycznych I stopnia z całej Polski. Łącznie na scenie naszej szkoły wystąpiło ponad 158 uczniów, którzy w strojach kolędniczych prezentowali najróżniejsze kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Uczestników oceniało czteroosobowe Jury w skład, którego wchodzili znani muzycy i pedagodzy z Jeleniej Góry, Krakowa, Katowic. Całość prac jurorów koordynowała prof. Lidia Matynian z Akademii Muzycznej w Krakowie. Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, Wójt Gminy Siepraw oraz Marszałek Województwa Małopolskiego, którzy ufundowali nagrody w tym przedsięwzięciu. Warto zaznaczyć, że łączna pula nagród wyniosła 10000 zł.
W dniach 5-11 kwietnia 2018 r. grupa 27 uczniów oraz 5 nauczycieli szkoły wzięła udział w X Międzynarodowym Konkursie „Giovani Musicisti Citta di Treviso” we Włoszech. Występujący uczniowie wysoko zostali ocenieni przez Jury Konkursu: 4 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsca i 10 trzecich miejsc. Należy zaznaczyć, że w tej statystyce znalazły się też zespoły instrumentalne. Koordynatorem wyjazdu był p. Ernest Heksel, który jest Prezesem Stowarzyszenia „Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych”. Dzieci w czasie wycieczki mogły zobaczyć Wenecję, Weronę oraz Padwę. Projekt współfinansowali: Zarząd Województwa Małopolskiego (p. Leszek Zegzda), Zarząd Powiatu Krakowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz Rada Rodziców Szkoły Muzycznej.
11 maja 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono IV Międzyszkolne Konfrontacje Gitarowe. Uczestnictwo zgłosiło 9 szkół muzycznych z Krakowa, Niedźwiedzia, Skawiny, Oświęcimia, Korzennej, Słomnik, Bobowej, Mikluszowic, Świątnik Górnych oraz Ognisko Muzyczne Terra Artis z Lanckorony. Gościem specjalnym był młody artysta o międzynarodowej sławie – Jan Pentz specjalizujący się w technice gitarowej fingerstyle, który rozpoczął konfrontacje warsztatami. Po warsztatach odbyły się prezentacje sceniczne, w których wzięło udział 34 wykonawców w tym 4 duety, kwintet i 24 solistów. Dzięki uprzejmości sponsorów: sklepowi muzycznemu MAGNUS z Krakowa, Krzysztofowi Nieborakowi, radzie Rodziców Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych i przede wszystkim Sklepowi muzycznemu QUENA z Lublina, który był sponsorem nagrody głównej – elektroakustycznego ukulele, nagrodzono wszystkich uczestników upominkami muzycznymi oraz wyłoniono i nagrodzono najlepszą prezentacje solową. Wieczór został zamknięty wyśmienitym recitalem Janka Pentza, który zgromadził liczną publiczność.
W dniach 24-27 maja 2018 r. Koncertami dla Polonii w Budapeszcie uczniowie naszej szkoły uczcili obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wsparcia projektowi udzielili: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Zarząd Powiatu Krakowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Światniki Górne oraz Pani Konsul Węgier, która ufundowała dzieciom rejs statkiem po Dunaju i zwiedzanie budapesztańskiego oceanarium. Pozostałe koszty pokryli rodzice dzieci wyjeżdzających, Rada Rodziców i ludzie dobrej woli, którzy włączyli się w dzieło pn.: „Pomagamy talentom zdobywać świat”.
W okresie od marca – września 2018 r. realizowany był kolejny projekt pod nazwą „Nowy fortepian i pianina dla Świątnickiej Szkoły Muzycznej”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał szkole dotację w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego fortepianu i 2 pianin firmy Yamaha.
W okresie wakacji 2018 r. przy szkole wykonano remonty, które znacząco poprawiły wizerunek szkoły. Przeprowadzono następujące prace: powiększono parking od strony zachodniej wykładając go kostką brukową, od strony południowej wykonano podbudowę pod dalszą część parkingu oraz dokonano odwodnienia budynku od strony zachodniej i południowej. Wartość inwestycji została oszacowana na 100 000 zł.
Od 1 września 2018 r. za zgodą Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w szkole dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest tylko w wersji elektronicznej. Po przeprowadzeniu testów, które miały na celu sprawdzić funkcjonalność aplikacji postanowiono o wdrożeniu dziennika elektronicznego dla szkół artystycznych pod nazwą „Fryderyk”.
W dniu 5 grudnia 2018 r. szkołę odwiedził węgierski chór młodzieżowy ze Szkoły Ádám Jenö Tagiskola z Kazincbarcika pod dyrekcją Anny Mária Gyenes. Podczas koncertu młodzież zaprezentowała ciekawy i różnorodny repertuar, który został bardzo ciepło przyjęty przez licznie zebraną publiczność w auli szkoły.  Wizytę gości z Węgier zakończyło wspólne śpiewanie kolędy „Cicha noc” oraz wręczenie pamiątkowych upominków, które ufundowała Rada Rodziców. Po muzycznym spotkaniu, węgierska młodzież wraz ze swoimi opiekunami zwiedziła Świątnickie Muzeum im. M. Mikuły.

W dniu 3 marca 2019 r.  miała miejsce uroczystość otwarcia budynku Starej Szkoły we Wrząsowicach, którą wyremontowano w ramach projektu "Coolturalna szkoła" z inicjatywy Stowarzyszenia "Zielone Światło dla Wrzasowic". Z ruin podniesiono do życia budynek, w którym odbył się uroczysty koncert z udziałem uczniów naszej szkoły. Wśród licznie zebranych gości i przedstawicieli władz znaleźli się wybitni muzycy z Akademii Muzycznej w Warszawie i Krakowie, którzy muzyką dokonali „poświęcenia” tego budynku i przeznaczenia go na cele artystyczne.

15 marca 2019 r. szkolny big-band wziął udział w 50 gali małych Form Teatralnych, która odbyła się w krakowskim Teatrze Groteska. Nasi uczniowie zaprezentowali ciekawy repertuar, który został bardzo dobrze przyjęty przez uczestników gali.

21 marca 2019 r. odbyła się w szkole uroczystość pt.: „Mali artyści – wielkie nadzieje”. W koncercie udział wzięli zaproszeni goście – Radni Miasta i Gminy Świątniki Górne wraz z Burmistrzem p. M. Duży i Zastępcą p. Witoldem Gaworem. Podczas muzycznego spotkania zgromadzeni goście mogli usłyszeć w wykonaniu uczniów najbardziej znane i cenione utwory z muzyki klasycznej, rozrywkowej. Poprzez to spotkanie nowa Rada Miasta mogła zapoznać się ze specyfiką i działaniami placówki artystycznej, a uczniowie z nauczycielami wyrazili swoją wdzięczność za decyzję o pozostawieniu obecnego budynku do dyspozycji Szkoły Muzycznej. Pani Burmistrz została uhonorowana statuetką „Euterpe 2019”, która jest przyznawana osobom i instytucjom za szczególne zasługi dla naszej placówki.

W dniach 22-24 marca 2019 r. grupa 5 nauczycieli wraz z Dyrektorem Szkoły wzięła udział w Dniach przyjaźni polsko-węgierskiej oraz z okazji dni Bartoka, które miały miejsce w Budapeszcie. Na zaproszenie Samorządu Mniejszości Polskiej, kwintet dęty złożony z pedagogów świątnickiej szkoły muzycznej wystąpili z 3 koncertami między innymi w Sali B. Bartoka.

W dniach 18-23 kwietnia 2019 r. rozpoczął się w szkole remont polegający na wymianie 3 podwójnych okien dachowych na poddaszu, które były bardzo zniszczone i powodowały dostawanie się deszczówki do sal tam znajdujących się. Całość inwestycji pokryto z budżetu szkoły a wartość remontu wyniosła 13 700 zł.

25 kwietnia 2019 r. w szkole odbywał się „KLAKSON – II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy” przy wsparciu Województwa Małopolskiego i pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne. Fundatorem Grand Prix była Firma „Magnus” z Zamościa, a pozostałe nagrody ufundowali: Wójt Gminy Mogilany – Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Siepraw – Tadeusz Pitala, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Osiedla w Świątnikach Górnych, Rada Rodziców Szkoły Muzycznej w Świątnikach Górnych i Stowarzyszenie „Klucz do muzyki”. W Wydarzeniu udział wzięło 28 podmiotów, a zdobywcą nagrody Grand Prix został zespół saksofonowy ze Świątnik Górnych.

W dniach 28-30 kwietnia 2019 r. odbył się wyjazd chóru i orkiestry szkolnej na Węgry, do miejscowości Kazincbarcika. Podczas pobytu na Węgrzech odbyły się dwa koncerty chóru i orkiestry: w Domu Kultury w miejscowości Mucsony, gminie partnerskiej dla Świątnik Górnych  oraz w szkole Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. Występ uczniów naszej szkoły został bardzo ciepło przyjęty, a o muzycznych wydarzeniach reportaż wyemitowała węgierska telewizja.

Rok 2019 r. został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki. Szkoła podjęła zadanie i w szkole został przeprowadzony wśród uczniów konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o twórcy polskiej opery narodowej. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert, który odbył się 10 maja 2019 r. w Starym Kościele w Sieprawiu, podczas, którego zabrzmiały znane pieśni Moniuszki, wystąpił kwartet „Archchi” oraz zostały wręczone nagrody za konkurs, które ufundowała Fundacja Pomocy Szkole Małopolska.

Dnia 10 maja 2019 r. w szkole odbyły się „V Świątnickie Konfrontacje Gitarowe”. Muzyczne wydarzenie cieszyło się rekordową frekwencją, wzięło w nich udział 30 solistów oraz 6 zespołów kameralnych. Nasi goście przybyli nie tylko z Małopolski – pojawiła się reprezentacja PSM I i II stopnia w Chorzowie. Konfrontacje otworzył występ Świątnickiej Orkiestry Gitarowej, którą prowadzi p. Mateusz Puter.

Uczniowie naszej szkoły wystąpili we wszystkich trzech kategoriach przesłuchań i otrzymali liczne nagrody i wyróżnienia. Po ogłoszeniu wyników nastąpił koncert finałowy, na którym wystąpił zespół złożony z uczniów naszej szkoły: LOS REYES MAGOS oraz DUO MELODICO – duet tworzony przez gościa specjalnego konfrontacji  - p. Krzysztofa Nieboraka. Warto dodać, że p. Krzysztof Nieborak wygłosił dla uczestników wykład pt: ,,Zycie i twórczość Leo Brouwera” oraz ufundował nagrodę specjalną za najciekawsze wykonanie utworu tego kompozytora.

11 maja 2019 r. w budynku OSP we Wrząsowicach odbyło się coroczne majowe „Spotkanie dla Seniorów”. Uczniowie naszej szkoły – zespoły instrumentalne, wystąpiły z gorąco oklaskiwanym koncertem dla licznie zgromadzonych gości. Wydarzenie organizowała Rada Sołecka Wrząsowic przy udziale Gminy Świątniki Górne.

25 maja 2019 r. odbył się egzamin końcowy uczniów klasy skrzypiec, wiolonczeli i gitary w „Sali Złotej” w Filharmonii w Krakowie. Od dwóch lat uczniowie mają możliwość prezentacji swoich postępów edukacyjnych w tym miejscu, dzięki staraniom nauczycielki p. B. Ziegelheim-Gajdzik oraz życzliwości i przychylności Dyrekcji Filharmonii. Dzień zakończył pokaz skrzypków ze wszystkich klas i występ solistki Zuzanny Langer ze szkolną orkiestrą smyczkową, którzy wykonali cz. I Koncertu „Wiosna” z „Czterech pór roku” A. Vivaldiego.

8 czerwca 2019 r. z okazji Dni Miasta uczniowie szkolnego big bandu „Little Big-Band” wystąpili z koncertem dla mieszkańców. W koncercie wziął udział również zespół „LOS REYES MAGOS” przygotowany przez nauczycielki p. J. Dawidowicz i p. B. Ziegelheim-Gajdzik, który zdobył nagrodę Grand Prix w VII Szkolnym Konkursie Zespołów Kameralnych.

9 czerwca 2019 r. na Placu Centralnym w Krakowie-Nowej Hucie, z okazji 70-lecia tej dzielnicy wystąpiła orkiestra „Little Big-Band”. Dzieci i szkoła zostały zaproszone przez organizatorów tego jubileuszu do prezentacji swoich osiągnięć.